Skip to main content
Hydroseeding nederland

Hydroseeding in het algemeen

Hydroseeding, ook wel hydraulisch zaaien genoemd, zorgt ervoor dat zelfs de meest moeilijke oppervlakken goed kunnen worden ingezaaid met gras, bloemenmengsels of kunstmest. Onder hoge druk worden de oppervlakken met een mengsel van mulch, water, lijm, meststof, kiemversneller en zaden bespoten. Dit zorgt voor een erosie werende oplossing waardoor er geen zaden verloren gaan door wind of water erosie.

waterretentiebekken wadi inzaaien met hydroseeding

Aan het mengsel is mulch of een alternatief basismateriaal toegevoegd, zoals natuurlijke houtvezels. Door toevoeging van biologisch afbreekbaar polymeergel – die als lijm dient – ontstaat er na het verspuiten een absorberende laag (mulch). Deze laag kan tot 600 keer zijn eigen gewicht aan water vasthouden. Er ontstaat een uitstekende voedingsbodem voor het kiemen van de zaden. Dit maakt hydraulisch zaaien uitermate geschikt voor onder meer vegetatie ontwikkeling op moeilijk in te zaaien plaatsen.

Wat is hydroseeding?

Het is een snelle, kosteneffectieve methode voor het zaaien van moeilijke oppervlakken. Doordat het mengsel voedings- en kleefstoffen bevat, is hydroseeding zelfs geschikt voor toepassing op schrale zandgrond, evenals steile hellingen en taluds. Het staat garant voor een snelle, egale verdeling van de zaden. Het mogelijk wegspoelen van zaden is bovendien voorgoed verleden tijd. Zelfs niet bij hevige regen. Daarnaast waait het zaad bij harde wind niet weg.

Hydroseeding van slootkanten

Wanneer hydroseeding toe te passen?

Hydraulisch zaaien wordt veel gebruikt voor ‘moeilijke’ oppervlakken, zoals hellingen en taluds, vliegvelden, sportvelden, golfbanen en bermen. Maar ook slootkanten, parken, speelplaatsen, industrieterreinen, stedelijk groen, steengroeven en rivieroevers. Hydraulisch zaaien is daarnaast ideaal voor situaties waarbij een snelle ontkieming van het zaad gewenst is. In twee tot drie weken kan bijvoorbeeld al een mooie, groene grasmat ontstaan. Bij hydraulisch zaaien wordt het zaad egaal verdeeld en hoeft het niet te worden ingeharkt.

Hydroseeding-langs-spoor

Wat zijn de voordelen van hydroseeding

Hydraulisch zaaien is een innovatieve inzaaitechniek die vele voordelen met zich meebrengt;

  • Het zorgt ervoor dat op nieuwe sedum daken stekken worden beschermd. Bijvoorbeeld tegen wind, uitdroging, vogels en insecten;
  • Gaat verstuiving en wegspoeling tegen;
  • Het kan 600 keer het eigen gewicht aan water kan vasthouden, waardoor verdroging wordt voorkomen;
  • Is minder tijdrovend dan machinaal inzaaien;
  • Het kan op moeilijk bereikbare plekken worden toegepast;
  • Zorgt voor een mooie egale verdeling. Terwijl bij machinaal zaaien altijd rijtjes ontstaan.

Niet voor niets is hydroseeding in opkomst als het gaat het inzaaien van gazons en andere oppervlakken. Steeds vaker kiezen projectontwikkelaars en bestekschrijvers voor deze innovatieve methode van inzaaien. Hydroseeding.eu (een autoriteit in deze materie)  heeft jarenlange ervaring met hydraulisch zaaien – in bestekken ook wel ‘het bespuiten oppervlak met mengsel’ genoemd. Zij vertellen u er graag meer over.

Wat is de prijs van hydroseeding

Het conventioneel inzaaien van gras of bloemenmengsels is weliswaar goedkoper dan hydroseeding. Echter, het duurt veel langer voordat u ook maar enig resultaat ziet. Daarnaast is het resultaat van conventioneel zaaien meer onderhevig aan weersinvloeden. Hydroseeding zorgt voor een wind en water erosie werende oplossing.  Kortom, hydraulisch zaaien is duurzamer – en daarmee óók een goedkoper alternatief – dan conventioneel inzaaien.

Hydraulisch zaaien van bloemenmengsels

Waar vind je informatie over Hydroseeding?

Hieronder een aantal websites waar meer informatie te vinden is. Allen gerelateerd aan hydroseeding.

Portfolio
Contact