was successfully added to your cart.

Hydroseeding, Hydraulisch zaaien van Gras en bloemenmengsels

By 2012-11-03 Nieuws

Hydraulisch zaaien van gras, bloemenmengsels en kunstmest. HydroSeeding is een in Nederland innovatieve inzaaitechniek voor het zaaien van gras en bloemenmengsels en is ideaal bij de aanleg van taluds, bermen, slootkanten, parken, speelplaatsen, golfbanen, industrieterreinen, stedelijk groen, steengroeven, aanaardingen of rivieroevers.
Voordeel van deze methode is dat het zaad mooi egaal verdeeld wordt en niet meer behoeft te worden ingeharkt. Dit geeft een enorme tijdwinst.

Erosie control;

Niet alleen is het zaaien erg makkelijk en snel, door de toevoeging van kleefmiddelen en additieven wordt de grond goed vast gehouden wat erosie problemen voorkomt. Herman Berteler schrijft in het GolfBaan Handboek een mooi stuk over hydroseeding ter voorkoming van water- en winderosie op golfbanen.


Bemesting;

Tijdens het water geven van jonge aanplant is het mogelijk om bemesting toe te voegen.

Door toevoeging van polymeer gel en mulch ontstaat er na het verspuiten een absorberende toplaag die extra water zal vasthouden. Hierdoor zal verdroging voorkomen worden. Hierdoor ontstaat een uitstekend microklimaat voor het kiemen van de zaden.

Voordelen ten opzichte van conventionele zaaien;
Sneller dan machinaal inzaaien, de verdeling is mooi egaal terwijl bij machinaal zaaien altijd rijtjes ontstaan, geen uitspoeling bij regen en geen water en of wind erosieproblemen.

Voor informatie betreffend onderaanneming graag contact opnemen met;

Jaap Sterk HydroSeeding

Leave a Reply